Gina Jacobi

Albumet Ömtåligt gods ute nu

Om

Det är fortfarande tunnsått…

…med starka kvinnliga artister som både skriver och framför sin musik själva i detta land. Kanske är det därför som försöken att etikettera Gina varit så många och så skiftande. Det enklaste har varit att göra jämförelser med andra kvinnliga storheter, men ur denna norrländska tar ständigt nya intryck form. Ur sina möten och avsked med människor och genom skarpa betraktelser, skapas hennes musik – och går sin egen väg. Den liknar ingen annans.

Läs hela biografin på ginajacobi.com.

Comments are closed.